creatree.se
Adron Landscapes
 Medverkande: Leonardo Cipriano| Sunny Johansson 1 Kommentar(er)

Creativity, professionality, punctuality and rapidity är nyckelord för Adron Landscapes, trädgårdsarkitekter i Queensland, Australien.

Creatree fanns på plats i Townsville när Adron Landscapes sökte efter en byrå för att ta fram en logotyp med hög igenkänningsfaktor.
Vi välkomnade uppdraget med stor glädje och fokuserade på identitet och själ. Därför var det avgörande att vara konsekventa i vår kommunikation med logotypen. Format, färger och placering är viktiga detaljer för att bevara märkets unika form, värden och igenkänningsvärde.

Kommentar
-I'm happy that I ran into these talented and nice fellows. I told them what I wanted. Next day they found themselves outside my office,
ready for presentation. Adam Warner, delägare på Adron Landscapes.